دوشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1390

تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب (ترجمه فارسی)

مترجم دکتر مصطفی خرمدل


دانلود۱   فایل ورد  کامل   ۱۵.۲ مگابایت  

دانلود ۲ 

دانلود۱  فایل ورد جزء ۱ الی ۱۰ - حمد الی توبه  ۶ مگابایت   

دانلود۲ 

 

دانلود۱  فایل ورد جزء ۱۱ الی ۲۰ - یونس الی عنکبوت ۳.۷ مگابایت 

دانلود۲    

  

دانلود۱  فایل ورد جزء ۲۱ الی ۲۵ - روم الی جاثیه  ۱.۸ مگابایت     

دانلود۲ 

 

دانلود۱  فایل ورد جزء ۲۶ الی ۲۹ - احقاف الی مرسلات  ۲.۳ مگابایت    

دانلود۲ 

 

دانلود۱  فایل ورد جزء ۳۰  نبا الی ناس ۱ مگابایت    

دانلود۲