دوشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1390

 تفسیر انوار القرآن (نور الانوار)گزیده ای از سه تفسیر: فتح القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبة الزحیلی می باشد که استاد محترم عبدالرؤف مخلص (خاموش هروی) آنرا تهیه نموده است. 


دانلود۱ نسخه الکترونیکی مخصوص کامپیوتر  ۳.۷۵۶مگابایت  

دانلود ۲

 

برای استفاده از این نسخه کامپیوتری باید فونتهای مربوط به این برنامه را نیز دانلود کنید  

 دانلود فونت های قرآنی   


تصویر نسخه ایبوک مخصوص کامپیوتر تفسیر انوار القرآن