دوشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1390

فایل ورد تفسیر نور نوشته دکتر مصطفی خرمدل 

فایل های ورد سوره سوره می باشند


دانلود۱  فایل ورد کامل   ۳.۲ مگابایت   

دانلود۲ 

 

دانلود  فایل ورد جزء ۱ الی ۱۰ - حمد الی توبه  ۸۰۰ کیلوبایت   

دانلود۲  

 

دانلود  فایل ورد جزء ۱۱ الی ۲۰ - یونس الی عنکبوت  ۱ مگابایت   

دانلود۲  

  

دانلود  فایل ورد جزء ۲۱ الی ۲۵  - روم الی جاثیه  ۵۰۰ کیلوبایت     

دانلود۲ 

 

دانلود  فایل ورد جزء ۲۶ الی ۲۹  - احقاف الی مرسلات  ۵۵۰ کیلوبایت   

دانلود۲  

 

دانلود  فایل ورد جزء ۳۰ - نبا الی ناس ۳۶۰ کیلوبایت    

دانلود۲   

 

دانلود نسخه ورد  ۲.۲۴مگابایت (تمام سوره ها در یک فایل)  (سال ۸۹)