دوشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1390

 

نسخه های موبایلی تفسیر نور نوشته دکتر مصطفی خرمدل (سال ۸۹)   

 

*********************************** 

دانلود نسخه های کتابچه ۲ 

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور۳ ورژن کتابچه ۲ کامل --- ۳.۳۳۸ مگابایت

دانلود   نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور۳ ورژن کتابچه ۲ جزء ۱-۱۰ -- ۱.۳۹۴ مگابایت

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور۳ ورژن کتابچه ۲جزء ۲۰-۱۱ -- ۱.۵۵۲ مگابایت

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور۳ ورژن کتابچه ۲جزء ۲۱-۳۰  --  ۱.۶۱۹ مگابایت

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور۳ ورژن کتابچه ۲جزء ۳۰ --  ۶۸۸ کیلوبایت

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور۲ ورژن کتابچه ۲ کامل --- ۳.۳۷۴ مگابایت

 *********************************************************** 

دانلود نسخه های اف بوک ۲.۶ 

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ کامل  ۲.۶۳۵مگابایت

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ جزء ۱-۱۰  ۹۰۵ کیلوبایت

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ جزء ۲۰-۱۱  ۱.۰۸ مگابایت

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ جزء ۲۱-۳۰  ۱.۱۳۰ مگابایت 

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ جزء۳۰   ۳۹۲ کیلو بایت 

 

تصویر نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور۳ ورژن کتابچه ۲  

 

 

ارسال مطالب داخل نرم افزار کتابچه تفسیر نور از طریق اسمس 

 

  

قابلیت تغییر فونت نرم افزار و جستجوی سریع آن  

 


تصویر نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور  ورژن اف بوک ۲.۶