دوشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1390

تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب (ترجمه فارسی)

مترجم دکتر مصطفی خرمدل  

نسخه های موبایلی جدید تا حد امکان بر اساس بخش بندیهای آیه به آیه ساخته شده اند
  

 

دانلود   نسخه مخصوص موبایل تفسیر فی ظلال القرآن

 ورژن کتابچه ۲ بخش اول جزء ۱ الی ۵  فاتحه تا نساء -- ۳.۴ مگابایت 

دانلود ۲


دانلود   نسخه مخصوص موبایل تفسیر فی ظلال القرآن

 ورژن کتابچه ۲ بخش دوم جزء ۶ الی ۱۰  مائده تا توبه -- ۳.۷ مگابایت

دانلود ۲ 


دانلود  نسخه مخصوص موبایل تفسیر فی ظلال القرآن

 ورژن کتابچه ۲ بخش سوم جزء ۱۱ الی ۱۵  یونس تا کهف -- ۲.۴ مگابایت 

دانلود ۲


دانلود   نسخه مخصوص موبایل تفسیر فی ظلال القرآن

 ورژن کتابچه ۲ بخش چهارم جزء ۱۶ الی ۲۰ مریم تا عنکبوت -- ۲.۱ مگابایت 

 دانلود ۲

    

دانلود   نسخه مخصوص موبایل تفسیر فی ظلال القرآن

 ورژن کتابچه ۲ بخش پنجم جزء ۲۱ الی ۲۵  روم تا جاثیه -- ۲.۱ مگابایت  

دانلود ۲

 

دانلود   نسخه مخصوص موبایل تفسیر فی ظلال القرآن

 ورژن کتابچه ۲ بخش ششم جزء ۲۶ الی ۳۰ احقاف تا ناس -- ۳.۰۰ مگابایت  

دانلود ۲

 

 دانلود نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر فی ظلال القرآن 

 جزء ۳۰ --  ۱.۲ کیلوبایت  

 دانلود ۲