دوشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1390

نسخه های موبایلی تفسیر انوار القرآن نوشته عبدالرووف مخلص جدید (سال ۹۰) 

  

*********************************** 

دانلود نسخه های کتابچه ۲ 

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل انوار القرآن کامل --- ۵.۰۰ مگابایت  

دانلود ۲

  

 

 

دانلود  نسخه جار مخصوص موبایل انوار القرآن  

بخش اول  جزء ۱-۱۰  حمد الی توبه -- ۲.۰۰ مگابایت  

دانلود ۲

 

دانلود  نسخه جار مخصوص موبایل انوار القرآن  

بخش دوم جزء ۱۱-۲۰ یونس الی عنکبوت-- ۲.۰۰  مگابایت  

دانلود ۲

 

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل انوار القرآن   

 بخش سوم جزء ۲۱-۳۰  روم الی ناس --  ۲.۳ مگابایت  

دانلود ۲

 

دانلود نسخه جار مخصوص موبایل انوار القرآن  

 جزء ۳۰ --  ۸۰۰ کیلوبایت 

دانلود ۲