سه‌شنبه 1 فروردین‌ماه سال 1391

در این بخش آخرین نسخه مربوط به تفاسیر موبایلی که تغییراتی در آنها برای جستجوی بهتر انجام شده است راقرار می دهم 

 

دانلود نسخه موبایل انوار القرآن کامل نسخه ۳ --- ۴.۸۷ مگابایت  

دانلود نسخه موبایل تفسیر نور کامل نسخه ۳ --- ۳.۳۲ مگابایت  

دانلود نسخه موبایل تفسیر احسن الکلام  نسخه ۲ --- ۲.۰۲ مگابایت   

دانلود نسخه موبایل تفسیر راستین  نسخه ۲ --- ۴.۴۶۸ مگابایت    

دانلود نسخه موبایل ترجمه لغات قرآن کریم  نسخه ۲ ---۸۷۶ کیلوبایت   

تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب (ترجمه فارسی) نسخه ۲ موبایلی

مترجم دکتر مصطفی خرمدل  

دانلود   بخش اول جزء ۱ الی ۵  فاتحه تا نساء -- ۳.۱۵ مگابایت 

دانلود بخش دوم جزء ۶ الی ۱۰  مائده تا توبه -- ۳.۸۱ مگابایت

دانلود بخش سوم جزء ۱۱ الی ۱۵  یونس تا کهف -- ۲.۴ مگابایت 

دانلود بخش چهارم جزء ۱۶ الی ۲۰ مریم تا عنکبوت -- ۲.۱ مگابایت 

دانلود بخش پنجم جزء ۲۱ الی ۲۵  روم تا جاثیه -- ۲.۱۶ مگابایت  

دانلود بخش ششم جزء ۲۶ الی ۳۰ احقاف تا ناس -- ۳.۰۰ مگابایت  

دانلود  جزء ۳۰ --  ۱.۲ کیلوبایت